Flex90 cs - IRONMAN Czech

Výhody předčasného vstupu Flex90

FLEX90 : Pro sportovce, kteří se zaregistrovali během prvních 90 dnů (tzv. FLEX90) od zahájení registrace (tj. od 30.10. 2023 do 28. ledna 2024), platí následující termíny:

  • 50 % startovného se vrací do 18. dubna 2024
  • 25 % startovného se vrací od 19. dubna 2024 do 11. srpna 2024
  • od 12. srpna 2024 se nevrací žádné peníze
  • do 4. července 2024 lze zdarma převést startovné na jiný závod v regionu EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika)
  • převedení startovného na jiný závod je možné v rámci IRONMAN Poland do 11.srpna 2024

Všechny žádosti o převod startovného musí být podány písemně, nejméně 45 dní před plánovaným datem závodu nebo v případě částečného vrácení/odhlášení, nejméně 7 dní před plánovaným datem závodu, na který jste se původně zaregistrovali. Aby bylo možné využít převod startovného nebo částečné vrácení/odhlášení ze závodu, musí být registrace úplně uhrazena.
Možnosti přesunu nebo částečného vrácení/odhlášení lze uplatnit pouze jednou.
Upozorňujeme, že registrace štafet ani závodu 5150 se na tuto nabídku nevztahuje.
Přesun bez poplatku: Sportovci mohou přesunout svou registraci na kteroukoliv událost IRONMAN 70.3 ve stejném kalendářním roce a ve stejném regionu jako původní registrace.
Administrativní poplatek za přesun bude zrušen. Pokud však sportovec převádí startovné z levnějšího závodu na dražší závod, bude muset uhradit rozdíl. Pokud sportovec převádí startovné z dražšího závodu na levnější závod, rozdíl v ceně se nevrací. Převod startovného do jiného závodu je závislý na dostupnosti registrací dané lokality.