ZÁVOD - IRONMAN Czech

Často kladené otázky (FAQ) – ZÁVOD

 – 10Kdy si mohu uložit kolo a tašky do depa?

Uložit své věci si v depu budou moci závodníci POUZE v sobotu 17. srpna od 12:00 do 21:30. V neděli 18. srpna si zde bude možno před svým startem uložit pouze drobnosti (např. bidony, cyklotretry apod.). Přejímka kol a vybavení (modrých a červených tašek) nebude v neděli 18. srpna možná!

Jak probíhá přejímka kol a vybavení?

 • Před vstupem do depa si musíte nasadit přilbu a zapnout pásek pod bradou. Připravte se také na následující kontroly:
 •  Vizuální kontrola kola
 •  Kontrola brzdového systému a helmy
 •  Ověření, že startovní čísla jsou na kole a helmě a kontrola náramku sportovce
 •  Umístěte kolo a zavěste do stojanů modrou i červenou tašku podle svého startovního čísla 
 •  Není povoleno jakkoli zakrývat svá kola
 •  Přilba musí být umístěna v modré tašce, nelze ji ponechat u kola
 •  Boty smí být na kolo připevněny pouze v den závodu. Pokud si nepřipevňujete svou cyklo obuv přímo na pedály kola, musíte ji umístit do modré tašky.
 •  Ujistěte se, že jste do modré tašky sbalili veškeré vybavení potřebné pro cyklistickou etapu
 • Zkontrolujte, zda máte veškeré běžecké vybavení v červené tašce.
 • Poté, co si uložíte své kolo i tašky, věnujte pozornost tomu, abyste se seznámili s přechodovými zónami. Nezapomeňte zkontrolovat, kde se nacházejí vchody a východy. V depu budou dobrovolníci, kteří dokážou odpovědět na Vaše otázky. Raději se na vše zeptejte v sobotu na místě, nečekejte na den závodu

Jaká jsou povolená kola?

Detailní specifikaci naleznete v Pravidlech závodu Ironman ZDE: v sekci 5.03 na straně 19.

Jaký je systém na rozřazení sportovců na startu?

K dispozici budou 4 koridory s označením předpokládaných časů plavání: 33:00 – 36:59 /37:00-40:59 /41:00 – 44:49 / 45:00-60:00 min. Řazení do patřičných koridorů je čistě na posouzení každého závodníka. Je logické, že slabší plavci se nechtějí tlačit dopředu, aby je postupně předplavávaly davy rychlejších plavců. Řadící koridory bude také vybaveny prostorem pro ochlazení – tzv. „cooling shower“.

Jaký systém startu mají závodníci kategorie PRO ATHLETES?

V neděli 18.srpna mají všichni PRO ATHLETES možnost se rozplavat v krytém 50m bazénu (vzdálený 200 m od startu plavání). Následně jim bude zpřístupněna řeka Labe pro rozplavání těsně před startem v čase 9:15 – 9:25 POUZE ve směru trasy plavání. V 9:30  startuje mužská kategorie PRO ATHLETES hromadně z vody na signál rozhodčího. V 9:33 startujeme hromadně z vody ženská kategorie PRO ATHLETES.

Je možné se rozplavat před startem?

Plaveckou část si lze vyzkoušet v době tzv. Open water (sobota 17. srpna v čase 8:30 – 11:30). V neděli 18.srpna mají všichni účastnící možnost se rozplavat v krytém 50m bazénu (vzdálený 200 m od startu plavání) v čase 7:30 – 9:30, následně těsně u startu budu připraven tzv. „cooling pool“, kde si mohou závodníci otestovat teplotu vody a přizpůsobit své plavecké vybavení. Tento prostor není určen pro rozplavání. Rozplávání v Labi bude z kapacitních důvodů před startem umožněno pouze závodníků z kategorie Pro Athletes.

V kolik hodin musím být na startu plavání závodu 70.3?

Pokud jste rychlí plavci, tak je vhodné, aby jste se řadili do svých koridorů nejpozději v 9:25. Pokud se ředíte mezi pomalejší plavce, tak není nutné, abyste stáli v davu ostatních plavců již takto brzy. Na start můžete klidně přijít v10:00 -10:10 a nic vám neunikne.

Jak bude probíhat start plavání?

Starty plavání budou v postupných vlnách, tzv. „rolling start“ v čase 9:40 – 10:20. Řadící koridory se budou postupně zužovat tak, že u startovní brány se budou řadit každých pět vteřin tři závodníci, kteří na zvukový signál vbíhají na platformu (molo) a skáčou do řeky Labe. Skok je možný po hlavě i po nohou. Je naprosto nezbytné se na platformě  nezdržovat a hned skočit do vody. Doporučujeme si tento proces vyzkoušet v sobotu 17. srpna v době Open water (8:30-11:30).

Jak bude probíhat plavecká část?

Plavání probíhá v jednom okruhu a začíná po směru toku řeky Labe s obrátkou ve vzdálenosti 650 m od startu. Následuje část proti proudu v délce 950 m a následně obrátka a poslední část po proudu 300 m. Plavecké koridory jsou podélně po celé délce odděleny velkými bójemi a prostor mezi nimi plavci nesmí překonat.

Jaký je limit pro dokončení plavecké části?

Pro závod 70.3 je to 1:10 hod. a pro 5150 a štafety 50 min.

Co když mě postihne během plavání křeč nebo jiná nečekaná komplikace?

V takovém případě máváním na sebe upozorněte a nejbližší člen vodní záchrany se k vám dostane se svým plavidlem. Plavidla (event. břehu) se můžete přidržet, vyhodnotíte a zkonzultujete se záchranářem vaši situaci a stav. Pokud vám plavidlo nepomáhá v pohybu vpřed a vy se rozhodnete pokračovat, tak můžete. Toto pravidlo platí pouze u věkových kategorií (AG), nikoli u Pro Athletes.

Jak daleko běžím z konce plavání do depa kol?

Vzdálenost od výlezu z řeky do vstupu do depa je 200 m a je lemována kobercem.

Jaké je vybavení depa?

Stojany na tašky (modro po plavání, červená po kole), WC, šatny, cykloservis, zdravotnická služba, stan rozhodčích (penalty tent).

Jak vypadá úložiště tašek v depu?

Na straně přiběhnutí z plavání jsou umístěny stojany pro umístění igelitových tašek, které obdržíte při registraci do závodu. Stojany jsou rozděleny podle startovních čísel a každé číslo má horní a spodní háček opatřený samolepkou s číslem. Umístěte své tašky

 

Jak daleko běžím s kolem z depa na start kola a můžu se pohybovat v depu jízdou na kole?

Po převzetí kola ze stojanů uprostřed travnaté plochy obíhají všichni závodnící atletický stadion po gumovém ovále (200 metrů) než se dostanou ke startu kola. Jízda na kole v depu je přísně zakázána a je trstána penalizací dle pravidel závodu.

Kdy mohu nasednou na kolo?

Při výběhu z depa na cyklistickou část můžete na kolo nasednout až po překročení čáry, která toto umožňuje. Při návratu do depa sesedněte z kola před čárou k tomu určenou. Obě místa jsou označena také startovní bránou. Prohlédněte si už před závodem, kde se tyto zóny nacházejí. Porušení tohoto pravidla je trestáno penalizací.

Na co si musím dávat při cyklistice hlavně pozor?

Při cyklistice jsou hlídána především tyto pravidla: jízda v háku (drafting), přejíždění středové čáry a odhazování obalů, lahví či zbytků jídla mimo vymezený prostor (občerstvovací stanice). Detailní pravidla k jízdě v háku naleznete v Athlete guide a také v Pravidlech závodu Ironman ZDE: v sekci 5.04 na straně 20.

Jak vypadá občerstvovací stanice na trase cyklistiky?

Na trase cyklistiky jsou dvě občerstvovací stanice (70.3) a jedna na trase 5150 . O jejich umístění se dozvíte z mapy i z info cedulí na trase. Jejich délka je cca. 40 metrů a jsou rozděleny na části s bidonem (iontový nápoj), lahve s vodou a výživové doplňky. Před příjezdem k občerstvovací stanici zpomalte a soustřeďte se na pokyny obsluhy. Pokud se Vám nepodaří první přejímka lahve či bidonu, tak místa pro předání jsou zdvojená. Tento prostor také můžete využít pro odhození nepotřebného materiálu.

Je trasa cyklistiky uzavřená silničnímu provozu?

Ano. Nicméně každý závodník je povinnen dodržovat všechna dopravní pravidla a je nezbytně nutné dbát zvýšené pozornosti z důvodu nepředpokládaných událostí a zvýšeného počtu protijedoucích závodníků. Závod se jede po celé délce v obou směrech.

Jak se řeší defekty a technické problémy s kolem?

Je zodpovědností každého závodníka se postarat o nápravu svých technických problémů. Nicméně pořadatel dává k dispozici technické vozidlo, které může pomoci vzniklý problém řešit. Vybavení technického vozidla je omezené a nezaručuje opravu všech vzniklých komplikací.

Jak poznám, že mi byla udělana penalizace při cyklistice?

Na trase cyklistiky se pohybují motorizovaní rozhodčí, kteří dohlíží nad plněním pravidel. V případě porušení pravidel vám rozhodčí ukáže kartu, jejíž barva určuje výši penalizace. Vaší povinností je při vstupu do depa si zkontrolovat ve stanu rozhodčích (tzv. penakty tent) na tabuli své číslo a případné penalizace. Obržené tresty (minuty) si závodníky odpykává před vstupem do depa.

Bude na trase běhu v případě vysokých teplot možnost ochlazení sprchou?

Ano, v každém kole bude minimálně jedna sprchová brána, které se lze v případě potřeby jednoduše vyhnout.